338 63 40 81 | 603 411 307 aleksandra1432@wp.pl

Stacja kosmiczna Polaris, znajduje się 1km od naszego domu.

Celem stacji jest przede wszystkim aktywizacja społeczeństwa (ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych) poprzez popularyzację astronomii oraz pokrewnych nauk ścisłych. Zobacz więcej >>>