Stacja kosmiczna Polaris, znajduje się 1km od naszego domu.

Celem stacji jest przede wszystkim aktywizacja społeczeństwa (ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych) poprzez popularyzację astronomii oraz pokrewnych nauk ścisłych. Zobacz więcej >>>